6. Januar 2015

16.03 Uhr. Ulica Świętokrzyska mit Hotel Warszawa:

2015-01-06-1603.jpg

16.06 Uhr. Ulica Tadeusza Czackiego mit Bank Polska Kasa Opieski:

2015-01-06-1606.jpg

16.10 Uhr. Plac Stanisława Małachowskiego mit Zachęta:

2015-01-06-1610.jpg