29. Januar 2016, 18.13 Uhr

2016-01-29-1813.jpg

Start der Masa Krytyczna am plac Zamkowy (Schlossplatz).