5. Mai 2017, 16.09 Uhr

2017-05-05-1609.jpg

VW 1300, Baujahr um 1970.